Zgodnie z art. 16 Kodeksu Wyborczego Wójt Gminy Cegłów podaje do wiadomości publicznej informację o obwodach głosowania, w tym o obwodach przeznaczonych dla osoób niepełnosprawnych i do głosowania koresopondencyjnego, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 7 września 2014r.