Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Rozwój kultury regionalnej poprzez przebudowę budynku kulturalno-społecznego RONDO w Cegłowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyeksponowaniem małej architektury związanej z miejscowością.

CPV:
1. 45.45.30.00-7, 45.45.00.00-6, 45.42.11.00-5, 45.31.11.00-1, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.23.32.26-9, 32.34.20.00-2, 32.32.12.00-1.

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
31/12/2014

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr. 1


Oferty można składać do:
2014-08-19 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-08-19 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:


Wadium:
14 000,00zł (czternaście tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące