Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Przebudowa dróg gminnych - ul. Ogrodowa, ul. Słoneczna

CPV:
45.23.32.53-7

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
31/08/2017r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
kancelaria ogólna - parter


Oferty można składać do:
2017-04-05 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-04-05 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 60
gwarancja - 30
doświadczenie wyjkonawcy - 10


Wadium:
12 000,00zł (dwanaście tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące