Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi gminnej (ul. Nowa) w Cegłowie

CPV:
45.23.32.53-7

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
31 maja 2017r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
kancelaria ogólna - parter


Oferty można składać do:
2017-03-17 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-03-02 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 60pkt
gwarancja - 30pkt
doświadczenie Wykonawcy - 10pkt.


Wadium:
3 500,00zł (trzy tysiące pięćset)

Uwagi:


Firmy uczestniczące