Wójt Gminy Cegłów informuje, że w 2013 r. nie było  osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.

(art. 37 ust. 2 lit.f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r, poz. 885 ze zm.)