W trybie art. 37 ust.1 pkt 2 lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. z 2013r, poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Gegłów podaje do wiadomości publicznej wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielno pomocy publicznej w 2013r.