Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Dostawa oraz montaż agregatu prądotwórczego - w formule zaprojektuj i wybuduj.

CPV:
71.00.00.00-8; 45.31.10.00-3; 31.12.20.00-7.

Tryb zamówienia:
poniżej 30 000euro

Warunki:


Termin realizacji:
najpóźniej 31 maja 2017r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
kancelaria ogólna - parter


Oferty można składać do:
2017-01-23 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-01-23 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące