Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podskwarne.

CPV:
45.45.31.00-8, 45. 45.00.00-7. 45.23.32.26-9

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
20/10/2014r.

Osoba odpowiedzialna:
Mirosław Gąsiorowski

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr. 1


Oferty można składać do:
2014-08-08 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-08-08 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
2 500,00zł (dwa tysiące pięćset)

Uwagi:


Firmy uczestniczące