Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Dostawa - produkty mleczarskie, jaja, produkty serowarskie

CPV:
15.50.00.00-3; 03.14.25.00-3; 15.54.00.00-5

Tryb zamówienia:
poni zej 30 000,00euro

Warunki:


Termin realizacji:
2017r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
parter kancelaria ogólna


Oferty można składać do:
2016-12-13 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-12-13 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące