Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Dostawa różnych produktów spożywczych

CPV:
15.80.00.00-6

Tryb zamówienia:
poniżej 30 000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
2017r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
parter kancelaria ogólna


Oferty można składać do:
2016-12-13 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-12-13 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące