Zamawiający:


Tytuł przetargu:
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w miejscowości Piaseczno dz. 95/2, 95/4

CPV:


Tryb zamówienia:


Warunki:


Termin realizacji:


Osoba odpowiedzialna:
Krzysztof Kaska

Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2016-12-05 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-12-05 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
Najwyższa cena

Wadium:
3000 zł

Uwagi:
postąpienie 500 zł. Wadium należy wpłacić do 1 grudnia 2016

Firmy uczestniczące