Zamawiający:
Gmina Cegłow

Tytuł przetargu:
Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudową szkoły polegającą na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzeniem terenu i budową miejsc parkingowych nas działkach 131/3, 131/9, 131/10 - II etap.

CPV:
45.21.22.22-8; 45.31.40.00-1; 45.31.00.00-3

Tryb zamówienia:
przeterg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
31.05.2018

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
kancelaria ogólna parter


Oferty można składać do:
2016-11-04 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-11-04 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kolściuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 60
Gwarancja na wykonane roboty oraz wbudowane materiały (inne niż kon-strukcja dachu wraz z pokryciem oraz podłogę na hali sportowej i rękojmie) - 10
Okres serwisowania urządzeń, instalacji i sprzętu - 10
Gwarancja i rękojmia na konstrukcję dachu wraz z pokryciem oraz podłogę na hali sportowej - 20


Wadium:
100 000,00zł (sto tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące