Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi w miejscowości Mienia

CPV:
45.23.32.23-8/

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30 listopada 2016r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-3119 Cegłów
kancelaria ogólna - parter


Oferty można składać do:
2016-10-14 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-10-14 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 60
Gwarancja - 30
Termin wykonania - 10


Wadium:
3 500,00zł (trzy tysiące pięćset)

Uwagi:


Firmy uczestniczące