Numer sprawy:
IZP.6845.1.2016

Data założenia:
2016-09-08

Temat:
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Piaseczno

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: