Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudową szkoły polegającą na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzeniem terenu i budową miejsc parkingowych nas działkach 131/3, 131/9, 131/10 - dokończenie budowy.

CPV:
45212222-8; 45314000-1, 45310000-3,

Tryb zamówienia:


Warunki:


Termin realizacji:
31.05.2018r

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4


Oferty można składać do:
2016-09-19 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-09-19 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4


Kryteria wyboru:
Cena - 60%
Gwarancja - 40%


Wadium:
180 000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy zł)

Uwagi:


Firmy uczestniczące