Zamawiający:
GMINA CEGŁÓW

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi dojazdowej do runtów rolnych w miejscowości Posiadały dz nr 316

CPV:
45.23.32.23-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:


Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Cegłowie, 05-319 Cegłów, ul. Kościuszki 4

Oferty można składać do:
2016-09-05 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-09-05 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Biuro podawcze

Kryteria wyboru:
Cena - 60%
Gwarancja - 40%


Wadium:
2 000 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące